20.03.2019 - VSF Årsmöte

Föreningens medlemmar samlas till årsmöte, som arrangeras i samband med Energy Week i Vasa.

Tid & plats

onsdag 20.3.2019 kl. 14:30

i Spegelsalen i Stadshuset i Vasa

 

Vid årsmötet behandlas enligt föreningens stadgar:

1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande och sekreterare
3. Val av två protokolljusterare samt rösträknare
4. Mötets stadgeenliga sammankallande
5. Styrelsens berättelser över föreningens verksamhet och förvaltning 2018
6. Verksamhetsgranskarnas berättelse
7. Beslut om fastställande av bokslut samt beslut om disposition av underskott
8. Beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen och verksamhetsledaren för föregående verksamhetsår
9. Nya medlemmar
10. Övriga ärenden
11. Mötets avslutande

 

Årsmötet hålls i samband med Energy Week 2019, som arrangeras 18-21.3.2019 i Vasa. Passa på och besök även andra Energy Week program, för mera info se https://www.energyweek.fi/

 

Du kan ladda ner kallelse samt agenda här: 2019_arsmote_kallelse_och_agenda.pdf

Logga in/ut