Aktuellt

Infoturné 2018

Fr.o.m. 1.1.2018 gäller gamla byggbestämmelsesamlingens delar inte längre. Gamla bekanta D1 och D2 har slopats, hela styrningen av byggande har setts över och vi har nya förordningar. Kom och hör vad som ändrat och vad som gäller nu.

Läs mer...

   

"D1 handbok" går att kommentera

Talotekniikkateollisuus har gjort en handbok (på finska) till stöd för miljöministeriets förordning om byggnaders vatten- och avloppsinstallationer. Utkastet har nu publicerats, du hittar det här:

https://www.talotekniikkainfo.fi/kommenttiluonnos-kiinteistojen-vesi-ja-viemarilaitteistot-opas

Handboken kan kommenteras fram till 28.2.2018. Du kan sända dina kommentarer till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..  

   

Nya byggbestämmelser fr.o.m. 1.1.2018

I december blev miljöministeriet klart med arbetet med reformen av byggbestämmelsesamlingen som ministeriet inledde år 2013. Vid den stora reformen uppdaterades samlingen för att följa dagens krav på hållbart byggande och god byggnadssed på det sättet som markanvändnings- och, som trädde i kraft år 2013, förutsätter.

Byggbestämmelsesamlingen har reformerats stegvis. Alla de nya kraven börjar gälla den 1 januari 2018. På byggprojekt som inleds år 2017 tillämpas ännu gamla bestämmelser.

Läs mer...

   

God Jul och Gott Nytt År!

VVS Föreningen önskar alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År 2018!

Kansliet håller stängt 22.12.2017 - 7.1.2018.

   

Robin Gottberg fortsätter som viceordförande

Föreningens höst- och valmöte arrangerades 3.11.2018 i Tallinn. På mötet godkändes verksamhetsplan samt budget för år 2018. Robin Gottberg fortsätter som viceordförande 2018-2019 och Peter Lindström, Patrik Flöjt och  Roland Westerback som ledamöter. Medlemsavgifterna hålls oförändrade 2018, dvs. 70 euro för ordinarie medlemmar, 35 euro seniorer och 5 euro juniorer. Understödande medlemmar betalar 300 euro. 

 

   

VSF kansli stängt 23.6-4.8

rosor

 

Föreningens kansli är stängt under sommaren 23.6-4.8.2017.

Vi önskar alla en riktigt skön sommar!

   

ByggBS D2 riktvärden för luftflöden uppdateras

FINVAC, Suomen LVI-liitto SuLVI, VSF ja Sisäilmayhdistys utför uppdaterandet av ByggBS D2, 2012 riktvärden för luftflöden, luftrörelse och ljudnivå (bilaga 1, tabellerna 1-11) på uppdrag av miljöministeriet. Projektets slutprodukt publiceras som Miljöministeriets anvisning i samband med publiceringen av "nya D2" förordningen (i årsskiftet 2017/18).

Under arbetstgång hörs branschens sakkunniga på bred front, såväl via ett elektroniskt formulär som under workshoparna på miljöministeriet (21.8. ja 23.8 klo 13-16).

Nu har du alla tiders möjlighet att påverka! Projektet går på finska, men du kan även skicka dina kommentarer på svenska till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Elektroniska frågeformuläret är nu öppet och det går att anmäla sig till workshoparna i augusti.

Välkommen med och utveckla VVS-branschens anvisningar!

Projektets webbsida hittar du här: www.sulvi.fi/d2hanke/

   

Årsmöte på Mirka 25.4.2017

Föreningens årsmöte gick av stapeln 25.4.2017 på Mirka i Jeppo. Efter behandling av föreningens verksamhet och ekonomi 2016 hade medlemmarna möjlighet att bekanta sig med Mirkas utbildningscentrum samt värmelösningar, biokraftverket och biogas/metan/propan anläggningen.

Mirka Ltd. är världsledande inom slipmaterialteknologi och erbjuder ett brett sortiment högklassiga slipprodukter, verktyg och hela slipsystem för speciella behov. Mirkas unika koncept med dammfri slipning i kombination med effektiva ytbehandlingsmetoder, erbjuder kunderna ett komplett slipsystem.

Mirkas produkter tillverkas i Finland och över 90 % av produktionen säljs i fler än 80 länder runt om i världen. Mirka har dotterbolag i Europa, Nordamerika, Sydamerika och Asien. Mirkas huvudkontor, forsknings- och utvecklingsavdelning finns i Jeppo. Produktionsutrymmen finns i Jeppo, Oravais och Karis. Företaget grundades i Helsingfors 1943 av ingenjör Onni Aulo. Idag är Mirka ett internationellt företag som hör till KWH-koncernen. KWH-koncernen bildades 1984 när Oy Keppo Ab köpte hälften av aktierna i Oy Wiik & Höglund Ab. KWH-koncernen är idag en välkänd aktör i den internationella företagsvärlden.

Mirka liten

 

   

Riksomfattande avloppsvecka

Den riksomfattande avloppsvattenveckan sporrar fastighetsägare att se över avloppsvattensystemen

Under den riksomfattande avloppsvattenveckan den 24–30 april uppmanas fastighetsägare på glesbygden att se över sina avloppsvattensystem och planera hur de kan sättas i skick. Glesbygdens avloppsvatten är, näst efter belastningen från jordbruket, den största källan till fosforbelastningen i vattendragen. Avloppsvatten från en miljon människor har en betydande inverkan.

Läs mer...

   

Trevlig påsk!

   

Kansliet stängt vecka 8

Kansliet är stängt 20-26.2.2017.

   

Ny kompetensförordning för kylbranschen

Jobbar du med värmepumpar? Visst har du märkt att en ny förordning om kompetenskrav trädde i kraft 19.9.2016.

Läs mer...

   

Dålig filtrering av verkstadsluften orsakar symtom från luftvägarna

Arbetshälsoinstitutet informerar 54/2016

En undersökning som genomförts under samordning av Arbetshälsoinstitutet visar på brister i filtreringen av frånluften från verkstadstekniska verktygsmaskiner. Problemet beror på att användningen av metallbearbetningsvätskor ger upphov till förångade och gasformiga utsläpp till luften. Dessa ökar risken för hud- och luftvägssymtom hos de anställda. I samband med undersökningen utvecklades en metod för hantering av gasformiga luftföroreningar. Dessutom undersöktes andra sätt att minska utsläppen till luften i arbetslokalerna.

Läs mer...

   
Logga in/ut